Att grilla tillsammans smakar godast!

Visst är det skönt nu när köket flyttar ut till grillen, och middagen kan ätas under bar himmel?

Vi umgås medan vi lagar maten på ett helt annat sätt än i köket, och nya samtal och diskussioner uppstår.

Tillsammans i en gemensam kampanj bjuder Tulip, GÖL och Ugglarps in hela Sverige till att grilla!

Recept korv mozzarella och squash.jpg

Sommarens nyheter!

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.HasProperty(IPublishedContent content, String alias)
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, Nullable`1 width, Nullable`1 height, String propertyAlias, String cropAlias, Nullable`1 quality, Nullable`1 imageCropMode, Nullable`1 imageCropAnchor, Boolean preferFocalPoint, Boolean useCropDimensions, Boolean cacheBuster, String furtherOptions, Nullable`1 ratioMode, Boolean upScale)
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, String cropAlias)
  at ASP._Page_Views_Partials_Module__Nested_Multitextimagenested_cshtml.Execute() in d:\sites\Tulip.UmbracoCms\Webroot\Views\Partials\Module\_Nested\MultiTextImageNested.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_Module_Gallery_GalleryModule_cshtml.Execute() in d:\sites\Tulip.UmbracoCms\Webroot\Views\Partials\Module\Gallery\GalleryModule.cshtml:line 24
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in d:\sites\Tulip.UmbracoCms\Webroot\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views___Default___Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\sites\Tulip.UmbracoCms\Webroot\Views\__Default__\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Skapat av kärlek
och traditioner
sedan 1934

Se alla våra produkter